ประกาศ
ศทส. จะทำการการปิดระบบฯ นี้ชั่วคราว เพื่อทำการย้าย database
ในวันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.
และจะสามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้ตามปกติในวันถัดไป
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 
   
 
   
 

-กรุณาใช้งานบน Web Browser Google Chrome (แนะนำ)
 ©2011 Ministry of Social Development and Human Security All rights reserved.